|   NASLOVNA    |     KUĆNI RED    |     ZNAKOVI ZA UZBUNJIV.    |    OGLASNE PLOČE     |    POŠTANSKI ORMARI     | INFOPUNKT    |  
OPREMA ZA STAMBENE ZGRADE
|    NASLOVNA    |     KUĆNI RED    |     ZNAKOVI ZA UZBUNJIV.    |    OGLASNE PLOČE     |    POŠTANSKI ORMARI     | INFOPUNKT    |  
© aurora-marketing.hr 2010-2023. Sva prava pridržana         AURORA MARKETING OPREMA obrt za promidžbu i reklamu       Vere Bratonje 29,  Rijeka 51000       E-mail: info@aurora.com.hr           M-tel: 092 282 8888

ORMARIĆ ZA REKLAME I DISTRIBUCIJU INFORMACIJA


     je ekološki 100% hrvatski proizvod, instalira se u ulazne prostore stambenih zgrada, a s Infopunktom dobivate:

- uredniji izgled ulaznih prostora u zgrade i uredniji izgled okoliša

- trajno rješenje za uredno i pregledno odlaganje reklamnih prospekata koji se u zgrade svakodnevno dostavljaju na razne neadekvatne načine, bez mogućnosti slučajnog razbacivanja propuhom i slično

- očuvanje inventara stambene zgrade, poštanskih ormara

- informativnost uz stalnu dostupnost važnijih telefonskih brojeva kao što su: upravitelj i ovlašteni predstavnik stanara; hitne, javne, komunalne i dežurne službe; servisi i usluge (vodoinstalacije, razne dostave, inervencije ključarskog servisa, čišćenje, servis bijele tehnike…)

- odvajanje otpadnog papira iz kućanstva radi odvoza na recikliranje

- očuvanje šuma uz smanjeno zagađivanje voda i  zraka

- ispunjavanje obveze iz novog zakona o odvajanju kućnog otpada, smanjenje volumena stvorenog otpada

- neograničeno jamstvo uz naše osiguranje i održavanje proizvoda

     Infopunkt je višestruko nagrađivana inovacija čiju su vrijednost prepoznali i koriste ga suvlasnici više od 170 riječkih te 100 varaždinskih stambenih zgrada jer trajno rješava više uočenih problema s kojima su se svakodnevno susretali.

     Sav otpadni papir iz kućanstva umjesto bacanja s ostalim otpadom se odlaže u ormar Infopunkt-a jer smo s našim partnerima organizirali redoviti odvoz papira na recikliranje.

     To je veliki korak prema ekološkom osvještavanju svih građana od najranije dobi, a na taj način za svaku prikupljenu i recikliranu tonu papira spašava se 20 stabala od sječe, troškovi za proizvodnju recikliranog papira su puno manji nego za proizvodnju novog i recikliranjem se znatno smanjuje zagađivanje zraka, vode i okoliša.

     Novčana sredstva od prikupljenog papira na ovaj način do sada su korištena za subvencioniranje zgrada radi nabavke ovog proizvoda i za donaciju Infopunkta dječjem vrtiću Matulji.

Infopunkt isporučujemo opremljen i besplatno montiramo.

Nazovite nas na:  092/282-8888       E-mail:  info@aurora.com.hr